همایش پذیرش سال تحصیلی جدید

همایش پذیرش دانش آموزان پایه هفتم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ با حضور پسران عزیزمان و اولیای گرامی در دبستان سلام ایران زمین برگزار گردید.

در این همایش مدیریت محترم به بیان برنامه های پیش روی دبستان در سال تحصیلی جدید پرداخت.