اهدای جوایز مسابقات فرهنگی و جشنواره ورزشی سلام ایران‌زمین🏆🥇